Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

PBL-Coaching & Training - Voorwaarden en Reglementen 2017
berekend. Spoedeisende omstandigheden uitgesloten, ter beoordeling aan PBL-Coaching.

PBL-Coaching naar buiten gebracht worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van cliënt of daartoe

gerechtigde instanties

tot uiterlijk 6 maanden na het laatste consult.

          NOBCO & EMCC verbonden:

o Algemene voorwaarden (PDF-download)

o Ethische beroepscode (PDF-download)

o Klachtenreglement (PDF-download)

      de commissie van de NOBCOtoegestuurd, bij voorkeur per email.

geannuleerd.

(betaling van de factuur dient onverwijld plaats te vinden).

kosten in rekening worden gebracht.  Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 30%.

(Behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan PBL-Coaching)

PBL-Coaching hanteert deze regels om:


Aangesloten en geregistreerd bij

beroepsverenigingen:

NOBCO & EMCC


       PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland   PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland


PBL-Coaching hanteert de


 algemene voorwaarden, ethische gedragscode

& klachtenreglement


 van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO), waarmee een basis is gelegd

voor het vertrouwen tussen coach en cliënt.


Aansluitnummer: 3600


Gediplomeerd Life Coach

Erkend door:

PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland


Registratienummer: 64096-64836

Informatie