Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Verzuimpreventie , ziekteverzuim preventie, Arnhem, Gelderland


Stress - grootste oorzaak van stijging ziekteverzuim!

Van de 4,6 miljoen verzuimdagen in de eerste 6 maanden van 2014, had 10% te maken met stress.

De gemiddelde verzuimduur is in de eerste helft van 2014 gestegen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu.

Bron: ArboNed juli 2014


Werkdruk

Stress wordt niet alleen veroorzaakt door toenemende werkdruk.

Ook de zorg voor kinderen, mantelzorg, financiële zorg, reorganisaties, ontslag, onzekerheid

maken de totale druk op werknemers steeds groter.

Daarnaast speelt de voortdurende ontwikkeling in de technologie een grote rol.

De bereikbaarheid neemt toe, waardoor arbeidstijden vervagen.

Ook werkende vrouwen ondervinden in toenemende mate moeite met de combinatie werk en privé.

De veranderde rol van vrouwen speelt parten.

Ze zijn vrouw, moeder, huisvrouw, partner en werknemer.

De rol in huis willen ze hetzelfde invullen als hun voorbeeld (hun moeder), terwijl ze daarnaast nog een

extra taak als werknemer hebben.

Het aantal een-ouder gezinnen groeit sterk, wat de druk doet toenemen.

Gevolg: toenemend ziekteverzuim door stress, burnout en conflicten op het werk.

Druk op het bedrijfsresultaat!


Verzuimpreventie

De eerste helft van 2014 stegen de kosten van ziekteverzuim naar +/- €800 miljoen.

Daarin zijn de kosten voor behandeling niet in meegenomen.

Een gigantische kostenpost voor het bedrijfsleven.

De moeite waard om op te besparen, vind u toch ook?


PBL-Coaching biedt u een Bedrijfs-Onderhouds-Contract

Voor een vast bedrag per maand, bent u en uw personeel verzekerd van professionele ondersteuning

van een Personal Executive Life Coach.

Denk daarbij onder andere aan ondersteuning op de volgende gebieden:


Het Bedrijfs-Onderhouds-Contract is maatwerk.

Het contract wordt afgestemd op:


Voordelen:


Ook besparen op de kosten van ziekteverzuim?

Voorkomen is beter dan genezen!

Bel 06 - 53 61 57 32

of per email, wij nemen dan geheel vrijblijvend contact met u op
Business Coach