Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Traumaverwerking , LifeCoach, Arnhem, Gelderland

Waarom Somatic Experience bij trauma en PTSS?

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van Somatic Experience,

baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild.

Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd.

Toch raken ze zelden getraumatiseerd.

Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt

bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde mechanismen als dieren.

Deze worden beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen.

We kunnen ons bv. ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige

ontlading in de weg staan.


Hoe werkt Somatic Experience bij trauma en PTSS?

Somatic Experience werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het “gewaar zijn” van

lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen.

Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel,

sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling.

Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het

zelfgenezend vermogen herstellen.

Somatic Experience helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn interne en

externe hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen.  

Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning.

Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.


Door kleine stapjes te zetten heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben.

De geblokkeerde overlevingsenergie, ptss, wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen.

Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat je precies weet

wat de traumatische gebeurtenis was of het opnieuw moet beleven.

Als een of meer van de symptomen herkenbaar zijn, kan Somatic Experience heel goed ingezet

Worden om het trauma definitief te verwerken.


Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt,

kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.


Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprekTrauma en  PTSS verwerken; Somatic Experience; Personal Life Coach, Arnhem - GelderlandLife Coach