Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

PTSS en Traumaverwerking , LifeCoach, Arnhem, Gelderland

PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom):

PTSS is de benaming voor de uitingen (gevolgen) van een niet voldoende verwerkt trauma


Hoe herken je PTSS:

• angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkige adem, overmatig alert, prikkelbaar, onrust, slapeloosheid

• depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren

• dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens

• ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk


Wat is een trauma?         

Met een trauma wordt bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen

die te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat

op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.


Voorbeelden van trauma’s:

• een aanval waarbij men niet kon ontsnappen:

• fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging

• voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties

  op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking,

  of geboorte trauma’s

• natuurrampen

• getuige zijn van trauma

• ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma zoals:


PTSS en Trauma verwerken door Somatic Experience:


Wat is Somatic Experience?

Somatic Experience (SE) is een therapie voor het helen van trauma.

De methode richt zich op de effecten van trauma in ons lichaam (soma).

SE richt zich specifiek op trauma en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.

Het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit.

Voor de verwerking, is het niet nodig om steeds opnieuw terug te gaan naar het trauma.

Na de ervaring van een trauma kunnen we ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige

ontlading in de weg staan.

De aangemaakte “stress-hormonen” worden niet gebruikt en slaan zich in het lichaam op.

Dit kan resulteren in PTSS (post traumatische stress symptoom).


Verwerking van PTSS en Trauma kan zeer goed gedaan worden met behulp van Coaching.

In een veilige en vertrouwde omgeving, kunnen de verschillende fases van verwerking doorlopen worden,

samen met de Coach.

Het trauma opnieuw ondergaan is niet nodig voor een goede verwerking!


Meer info: klik hier


Of maak een afspraak voor vrijblijvende kennismaking.

Bel: 06 - 53 61 57 32
Heb je een vraag?

Klik hier voor het

contact formulier

Persoonlijke gegevens zullen door ons nooit aan

 derden beschikbaar gesteld worden.

Binnen 2 werkdagen ontvangt

u een reactie.

Life Coach