Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

TeamCoaching, TeamOntwikkeling en TeamBuilding activiteiten


In TeamCoaching richten wij ons op drie hoofdthema’s:

 communicatie, workshop, cursus, training

TeamCoaching en TeamBuilding activiteiten

Het ontbreken van eigen verantwoordelijkheid, onderlinge rivaliteit, onbegrip en conflicten kunnen de

effectiviteit en daadkracht van een team behoorlijk ondermijnen.


Bij TeamCoaching gaan we samen met het team, en indien nodig ook in individuele sessies, dieper in op hoe teamleden met elkaar samenwerken, communiceren en welke conflicten (uitgesproken of onuitgesproken)

er kunnen spelen.

Hierbij maken wij gebruik van onze Coach-ervaring en zetten daarbij diverse methodes in om snel tot de kern

te kunnen komen. Dit kan, naar gelang van toepassing, uiteenlopen van de DISC-gedragsstijl, Competentie-analyse, Roos van Leary tot spel-toepassingen om inzichten te krijgen en onderliggende oorzaken en overtuigingen aan het licht te brengen.

Dit alles om de effectiviteit en daadkracht van het team te herstellen en indien nodig te verhogen.

Dit doen wij niet alleen in-company, maar bijvoorbeeld ook als TeamBuilding activiteit op een externe locatie.


Trainingen voor bedrijven, organisaties en ondernemingsraden

Wij verzorgen ook trainingen, waar mensen individueel op kunnen inschrijven.

Bij al onze trainingen gaan we uit van leren door inzicht (trainen door coachen).

Wij leren dus geen kunstjes aan.

We geven inzicht in denken en handelen en de consequenties / reacties hierop.

Hierdoor blijft de opgeslagen kennis beter ‘hangen’ en zal het uiteindelijke resultaat groter zijn,

doordat het vanuit het inzicht van de deelnemers zelf komt.

Diverse coaching methodes worden ingezet al naar gelang passend.


De Team-BedrijfsScan

Naast TeamCoaching en TeamTraining hebben we nog een derde specialiteit:

de Team-BedrijfsScan.


Als externe coaches en consultants kunnen we zonder oordeel een organisatie binnenlopen

en patronen constateren en herkennen die voor betrokkenen niet (meer) zichtbaar zijn.

Patronen die betrekking hebben op de onderlinge samenwerking en communicatie,

en vaak van wezenlijk belang zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Pas als iets zichtbaar is kun je het aanpakken en verbeteren.


Hoe ervaren cliënten de organisatie. Hoe communiceert de organisatie of team naar de cliënten.

Hoe klantvriendelijk is de organisatie.


Dan kijken we binnen de organisatie. Hoe gaan mensen met elkaar om?

Wat is de cultuur, wat is zichtbaar en wat blijft verborgen?

Door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken, gesprekken met medewerkers, leidinggevende en directie,

om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie.


In de volgende fase rapporteren we onze bevindingen en stellen een aantal verbeter punten voor:

Kort en krachtig, met voldoende handvatten om de communicatie en samenwerking te verbeteren

in de organisatie.


Is een vervolgtraject gewenst?

Dan kunnen wij door middel van individuele Coaching en/of TeamCoaching een vervolg en

verbetertraject starten.


Maatwerk

Welk thema ook wordt ingezet, elke training is maatwerk.

Gericht op uw Team en de doelstelling


TeamCoaching

Wil je meer weten over onze TeamCoaching? Neem vrijblijvend contact op.

Bel: 06 - 53 61 5 32  of via mail.


PBL-Coaching is gecertificeerd DISC-gedragsstijl Coach. Klik hier voor meer informatie
Heb je een vraag?

Klik hier voor het

contact formulier

Persoonlijke gegevens zullen door ons nooit aan

 derden beschikbaar gesteld worden.

Binnen 2 werkdagen ontvangt

u een reactie.

TeamBuilding