Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland

Personal Executive Life Coach & Trainer.

Voor zelfvertrouwen & assertiviteit,

Persoonlijk Leiderschap, TeamTraining &

TeamBuilding | PBL-Coaching & Training

Personal Life Coach

Life Coaching, cursus zelfvertrouwen en assertiviteit, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Groningen, rouw en verlies coach, Gelderland

       06 - 53 61 57 32

Blog artikelenPBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken


Coaching - Training - Teambuilding - DISC consultant

Personal Life Coaching bij Scheiden

Eigen verantwoordelijkheid oppakken

Handig is dat je stopt met anderen de schuld te geven.

Jouw uitdaging is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en richting van je leven.


Het rouwproces is een natuurlijke manier om een niet langer aanwezige dierbare

(en de manier van leven die daarmee samenhing) los te laten.

Zo, dat het leven aangepast kan worden in het heden.

Doe je dat niet, dan kunnen fysieke en emotionele problemen ontstaan.


Emoties en onderhandelingen.

Uw emoties kunnen ook de onderhandelingen in uw nadeel laten verlopen:

Emoties als: boosheid, depressie, geen zelfvertrouwen, schuldgevoel, angst, onevenwichtigheid,

kunnen er voor zorgen dat jij jezelf tekort doet bij de onderhandelingen rond de scheidingsafspraken.


Emoties als deze putten ook uit.

Je lichaam blijft in een staat van extra alertheid, ook op momenten dat het niet nodig is.

Stel je maar eens voor dat een rijexamen enkele uren duurt in plaats van 60 minuten.


Na dat ene uur was je al moe!

Ze zorgen er ook voor dat je gaat piekeren.

Vooral als je dat ’s nachts overkomt dan vormt dat een tweede bron van uitputting.

Dergelijke emoties zorgen  voor een tunnelvisie:

je gaat de wereld door een filter zien dat de zaken verdraait: je gaat denkfouten maken.

Je hebt de neiging bijvoorbeeld om ‘die ander’ de schuld te geven terwijl niemand een partner kan stelen of

weglokken als zij/hij er niet op in gaat.

De zoektocht naar het hoe en waarom van de scheiding en de levenslessen die je zelf hieruit kunt halen

worden hierdoor belemmerd.

Allemaal factoren die zorgen dat deze fase van rouwverwerking extra moeilijk voor je wordt.


RET-therapie

Hoe begrijpelijk en logisch deze emoties ook lijken, binnen de RET-therapie worden ze om bovenstaande redenen

inadequaat genoemd.

Ze ontstaan door denkfouten:

automatische irrationele gedachten die je van nature, vanuit je jeugd en door onze cultuur meegekregen hebt.

Door denkfouten neemt men overhaaste en verkeerde beslissingen die later in je (beider) nadeel kunnen werken.


Rational Emotive Therapie is één van de methodes om goed door dit rouwverwerkingsproces heen te komen.

Deze methode gaat ervan uit, dat je manier van denken over je probleem bepalend is voor de manier

waarop jij je voelt.

Volgens de RET bepaalt het denken het voelen.

De Life Coach kan je hierin begeleiden.Maak nu een kennismakings afspraak.De workshop:

Rouwverwerking

voorkomt PTSS

en hervat je leven!