PBL-Coaching & Training

Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem noord

06-53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Life Coach & Trainer voor zelfontwikkeling | Arnhem - Gelderland DISC Profiel


Certified DISC Expert


Beroepsverenigingen.

NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

PBL-Coaching & Training - Voorwaarden en Reglementen


anders wordt het volledige tarief berekend.

Spoedeisende omstandigheden uitgesloten, ter beoordeling aan PBL-Coaching.

PBL-Coaching naar buiten gebracht worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van

cliënt of daartoe gerechtigde instanties

uurtarief berekend.

het consult-tegoed blijft staan tot uiterlijk 6 maanden na het laatste consult.

ziektekosten-verzekeringen

reglementen van de NOBCO & EMCC verbonden:

o Algemene voorwaarden (PDF-download)

o Ethische beroepscode (PDF-download)

o Klachtenreglement (PDF-download)

PBL-Coaching

kan dit worden voorgelegd aan de commissie van de NOBCO

voorbehoudenof workshop worden toegestuurd, bij voorkeur per email.

aanvang, kosteloos worden geannuleerd.

datum/ plaats (betaling van de factuur dient onverwijld plaats te vinden).

zal 20% van de deelname kosten in rekening worden gebracht.  

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 30%.

(Behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan PBL-Coaching)

PBL-Coaching hanteert deze regels om:


Aangesloten en geregistreerd bij

beroepsverenigingen:

NOBCO & EMCC


       PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland   PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland


PBL-Coaching hanteert de


 algemene voorwaarden, ethische gedragscode

& klachtenreglement


 van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO), waarmee een basis is gelegd

voor het vertrouwen tussen coach en cliënt.


Aansluitnummer: 3600


Gediplomeerd Life Coach

Erkend door:

PBL-Coaching & Training; Personal Life Coach Arnhem - Gelderland


Registratienummer: 64096-64836