PBL-Coaching & Training

Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem noord

06-53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Life Coach & Trainer voor zelfontwikkeling | Arnhem - Gelderland DISC Profiel


Certified DISC Expert


Beroepsverenigingen.

NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Team Communicatie, voor beter resultaat!

Veel teamleden hebben geen duidelijk beeld van het doel.

Van wat ze doen en hoe bepaalde activiteiten hierin passen.

Ze doen wat hun leidinggevende vraagt,

zonder te weten wat de bedoeling hierachter is.


Het functioneren van een team staat of valt met goede onderlinge communicatie.

Alleen zo kan er een samenwerking ontstaan waarin gewerkt wordt aan

hetzelfde doel.

Waarbij vertrouwd kan worden op elkaars kwaliteiten.

Doelen bereiken door overleg, samenwerking en het gebruik maken van

elkaars kracht.

Wat betekent het als je in een team zit of terechtkomt waarin weinig

wordt gecommuniceerd?

Waarin je niet weet waar de ander mee bezig is of wat daar de bedoeling van is?

Waarin je niet weet wat je aan elkaar hebt? Misschien zelfs op je tenen loopt?

Dit is voor alle partijen een vervelende situatie.

Je voelt je als medewerker onzeker, onbegrepen of onprettig.

Ook het teamresultaat lijdt hieronder.

Het komt de effectiviteit niet ten goede als je hard werkt aan de verkeerde dingen.

Als je langs elkaar heen werkt waardoor dingen blijven liggen, ofwel dingen dubbel

worden gedaan.

Of als je juist de boel de boel laat omdat je het even niet meer weet.

Wat kan je doen om de interne communicatie, samenwerking en vertrouwen

te verbeteren?


Een teamvergadering die meer is dan het snel uitwisselen van taken en

gedane zaken, kost wel tijd maar levert vooral veel op.


Vaak worden teamvergaderingen gezien als een tijdverspilling.

Maar een goede aanpak in openheid en veiligheid.

Zodat iedereen zich vrij voelt om net zolang informatie uit te wisselen tot

alles helder is.

Dat is een tijdsinvestering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.


Het is zinvol om een teamdoelstelling vast te stellen,

gebaseerd op de algemene doelstelling of visie van het bedrijf.

Wat wil je de komende tijd als team bereiken en welke stappen zijn er

nodig om dit te bereiken.

Dit kan uitmonden in een werkplan waarin verantwoordelijkheden evenwichtig

verdeeld worden.


Het is verhelderend om in kaart te brengen welke kwaliteiten, teamrollen en

werk/denkstijlen er in het team aanwezig zijn, zodat je weet wat je aan elkaar hebt

en wie de beste kandidaat is voor een bepaalde taak.

De kracht van het team zit in de verschillen, omdat je zo elkaar kunt aanvullen

en versterken.

Een bijkomend voordeel is, dat als er nieuwe teamleden moeten worden

aangenomen, je kunt selecteren op die persoonskenmerken die in het team

ondervertegenwoordigd zijn.


Begeleiding door een TeamCoach, helpt om de analyse te begeleiden en

inzicht te geven.

Door inzicht kan acceptatie en blijvende verandering plaatsvinden,

wat leidt tot succes.

De Team Communicatie Training, om het resultaat direct te laten groeien!


Begeleiding van een Team, wordt aangeboden in de vorm

van een 1 of meerdaagse in-company training


Klik hier en vraag meer informatie


Team Communicatie

Onze referenties