PBL-Coaching & Training

Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem noord

06-53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Life Coach & Trainer voor zelfontwikkeling | Arnhem - Gelderland DISC Profiel


Certified DISC Expert


Beroepsverenigingen.

NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Psycholoog of Personal LifeCoach; het verschil

Onderstaande visie is mijn persoonlijke beleving,

waarin ik zo objectief mogelijk ben.

De Personal LifeCoach = mijn persoonlijke manier van werken.


De psycholoog:

Een psycholoog heeft een 6-jarige universitaire studie psychologie achter de rug.

Een wetenschappelijke studie over de werking van de hersenen.

Na volledig afstuderen ben je Master of Science (Msc), eerder doctorandus

in de wetenschap psychologie.

Specialisatie volgt, over met name psychische ziekten en aandoeningen.

De psycholoog is BIG-geregistreerd (vereist door zorgverzekeraars).

Een psycholoog moet zich houden aan vastgestelde protocollen volgens DSM-V.

De anamnese wordt afgenomen en een behandelplan opgesteld.

Een aantal afspraken worden vastgelegd (vaak tussen 9 en 12 sessies).

De intake telt als sessie (betaald).

Een sessie duurt 45 minuten.

Wie je als behandelaar krijgt toegewezen, is vaak afwachten.


De Personal LifeCoach:

Coaching is geen beschermd beroep.

Belangrijk bij jouw keuze voor een LifeCoach is:

achtergrond, opleiding, ervaring en registratie bij een beroepsvereniging.

Ik heb de 2-jarige HBO-opleiding LifeCoaching gevolgd (CPION erkend),

aangesloten en erkend door de NOBCO.

Voor deze opleiding gekozen omdat hier, naast de theorie, veel aandacht

wordt gegeven aan het (opnieuw) doorlopen van je eigen persoonlijke proces.

Hoe beter je als hulpverlener je eigen proces kent en doorwerkt hebt,

des te beter je in staat bent om het proces van cliënten te herkennen

en te begeleiden.

Specialisatie:

verlies, rouw en trauma verwerking, PTSS, relatie coaching,

Systeem(familie)opstellingen, RET en cognitieve gedragstherapie.

DISC-gecertificeerd (gedragsstijl analyse)

Een LifeCoach is niet gebonden aan protocollen.

Beheerst een breed scala aan inzetbare methodes.

Aansluiting bij de NOBCO betekend hantering van de door de beroepsvereniging

vastgestelde  voorwaarden.


Een coachtraject is vaak intensiever dan een psychologisch traject.

Je wordt gestimuleerd om zelf actief te werken aan het bereiken van je doel.

De LifeCoach geeft inzicht en prikkelt je, zodat je zelf met je dilemma

aan de slag kunt.

Coaching vergt veel inzet. Hoe groter de inzet, hoe eerder resultaat.


Anders dan een psycholoog, behandel ik geen hersenziektes.

Als LifeCoach hoef ik me niet te houden aan de door verzekeringen gestelde

eisen en protocollen.

Hierdoor kan ik als LifeCoach directer inspelen op de werkelijke behoefte,

waardoor het behandeltraject vaak korter is dan bij een psycholoog.

Als LifeCoach werk ik op gevoels- en gedragsniveau en op aangeleerde

overtuigingen die je belemmeren in je dagelijks leven.

We werken sámen aan het verhogen van je eigenwaarde en zelfvertrouwen.


Vergoeding:

Psycholoog bij een GGZ-instelling wordt deels vergoed door zorgverzekeraar.

De hoogte is afhankelijk van je verzekering en indicatie.

Een sessie duurt 45min. + 15min. administratie / overleg.

De intake wordt berekend als een betaalde sessie.

Bij veel GGZ-instellingen wordt u steeds vaker de behandelt door een Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige

(SPV-ers), in plaats van een psycholoog of psychotherapeut.


Personal LifeCoaching kent geen vergoeding door ziektekosten verzekering.

Informeer bij je werkgever of deze vergoeding kent voor coaching trajecten,

vaak als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket (cao) of preventie.

Een sessie duurt gemiddeld 60 - 90 minuten. Intake is gratis.


Kijk op het Tarieven overzicht voor de diverse traject mogelijkheden.


De eerste stap is waarschijnlijk best eng.

Maar het is heel normaal als je eens ondersteuning van een LifeCoach

nodig hebt in je leven!

Daarom nodig ik je eerst uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stel niet langer uit en bel voor een afspraak: 06 - 53 61 57 32 of mail.