PBL-Coaching & Training

Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem noord

06-53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Life Coach & Trainer voor zelfontwikkeling | Arnhem - Gelderland DISC Profiel


Certified DISC Expert


Beroepsverenigingen.

NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Loopbaan Coaching , Arnhem, Gelderland

Waar we vroeger de verantwoordelijkheid voor onze loopbaan in handen legden

van de werkgever, verwacht men tegenwoordig dat we ook hierin onze eigen

verantwoordelijkheid nemen.

Een lastige opgave, zeker als we daarin niet zijn getraind.

Vaak rollen we door toeval in een functie en vergeten we ons af te vragen of

we op de goede plek zijn beland.

Laat staan dat we ons realiseren wat de consequenties daarvan zijn voor onze

verdere carrière.


Het overkomt steeds meer mensen: ontslag bij reorganisatie, sluiting van het bedrijf.

Je hebt het misschien niet aan zien komen of bent er nooit van uitgegaan.

Toch moet je dan verder.  Een nieuwe zoektocht, dat valt niet mee.

En..... ga je op zoek naar wat je altijd gedaan hebt?

Of zoek je een nieuwe richting, iets waar jij goed in bent en gelukkig van word!


Het inzicht

PBL-Coaching biedt aan de hand van een motivatie en talenten-analyse, inzicht

in je sterke kanten, (kern)kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren.

We gaan samen op onderzoek, naar waar jij gelukkig en blij van wordt.

Naar wat het dichtst ligt bij wie en wat jij bent, je aangeboren talent.

Op grond daarvan kan vervolgens een goede richting worden bepaalt.

Hiermee gaan we op onderzoek naar de beste mogelijkheden.


En verder....

Eenmaal in een passende functie beland, kunnen we niet stil gaan zitten:

willen we voort, dan zullen we ons verder willen ontwikkelen en ons afvragen waar

onze werkelijke voorkeur naar uitgaat.

Ambiëren we een leidinggevende positie, blijven we generalist of specialiseren

we ons in een bepaald onderdeel van ons vakgebied?


Begeleiding

Bij het antwoord op deze vragen en het maken van een goede keuze kan

PBL-Coaching je begeleiding bieden.

Als het antwoord bekend is en er binnen de organisatie geen mogelijkheden zijn

voor verdere ontwikkeling of taakverandering, dan is het zaak om de blik naar

buiten te richten.

Samen starten we een nieuw traject, waarin het opstellen van een loopbaanplan

en het verkennen van de arbeidsmarkt centraal staan.


Loopbaan vervolg

Bij ontslag, reorganisatie, teruglopend bedrijfsresultaat of verstoorde

werkverhoudingen, is het noodzakelijk om de loopbaan bij een ander bedrijf te

moeten continueren.

Hoe vervelend dit baanverlies ook is, juist dan is het belangrijk om snel

toekomstgericht te leren handelen en een nieuw loopbaanperspectief te creëren.

PBL-Coaching biedt effectieve ondersteuning bij het vinden van een passend

loopbaan vervolg.


PBL-Coaching biedt, naast individuele traject-begeleiding,

ook een intensieve 1-daagse sessie / training aan.

Tevens kan een Persoonlijke Stijl Analyse gemaakt worden.


Bel nu voor een gratis kennismakingVeel werkgevers vergoeden coaching of deelname aan workshops,

als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Informeer hier naar.


Info over de workshop

(her) Ken je Talent