PBL-Coaching & Training

Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem noord

06-53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Life Coach & Trainer voor zelfontwikkeling | Arnhem - Gelderland DISC Profiel


Certified DISC Expert


Beroepsverenigingen.

NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Methodes, inzetbaar door de Personal Life Coach

Als Certified Personal Life Coach beheers ik diverse methodes,

die tijdens coaching ingezet kunnen worden.

Die brede inzetbaarheid, maakt Personal LifeCoaching zo mooi en effectief.

Uiteraard is niet elke methode voor iedereen en in elke situatie geschikt of

van toepassing.


Korte uitleg van enkele inzetbare methodes:

Kies hieronder de methode:
Body Drum Release is een methode waarbij de Life Coach afwisselend

trommelt op de linker en rechterkant van het lichaam van de cliënt.

Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen, worden de hersenhelften

bilateraal gestimuleerd er ontstaat een verruimd bewustzijn.

Tevens komt de cliënt beter in contact met zijn gevoel en wordt de

intuïtie en creativiteit geprikkeld.

Er wordt voornamelijk op schouders getrommeld, maar soms

ook op het hoofd, rug, armen, handen, benen of voeten.

Body Drum Release brengt een krachtig bilateraal proces op gang.

Door afwisselend trommelen gaan veel zenuw prikkels over en weer

tussen de beide hersenhelften.

Het effect van BDR is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de

REM-fase (Rapid Eye Movements) tijdens het dromen.

De REM-slaap is voor iedereen nodig om de spanningen van het dagelijks

leven te verwerken en een plekje te geven in de hersenen.

Als we te weinig slapen en dromen, worden we erg gespannen.

BDR bootst de REM-fase na: cliënt is net als bij dromen bezig met

verwerken en integreren van emotie.

Naar Top

Volgens de opvattingen van Voice Dialogue methode zijn er verschillende

Deelpersoonlijkheden in ieder mens aanwezig.

Ik zelf noem het liever “verschillende kanten in jezelf”

Iedereen heeft een rationele en een emotionele kant, een verzorgende

en ontvangende kant, een kwetsbare en een krachtige kant enzovoort.

Afhankelijk van je vroegere ervaringen (wat er werd beloond en wat er

werd bestraft) is de ene kant sterker ontwikkeld dan de andere en heb

je sommige kanten verstoten.

Dit heeft als gevolg dat je niet van al je potentiële kwaliteiten gebruik

kunt maken en dat je in sommige gevallen tegen problemen oploopt.

Ter verduidelijking: Vanuit Voice Dialogue kun je je totale persoonlijkheid

met een autobus vergelijken. De chauffeur van deze bus is dan je ego.

Dat deel van jou dat bewuste keuzes maakt.

Natuurlijk zijn er ook passagiers in de bus.

Deze passagiers zijn de verschillende delen of kanten in jou.

Je kunt ze herkennen aan de stemmen die je hoort in je hoofd

("je doet het niet goed"

(criticus), "dit kan beter" (perfectionist), "je moet aardig zijn voor iedereen"

(pleaser) enz).

In een gezonde situatie hebben de passagiers onderling vaak contact of

kennen ze elkaar.

En wat nog veel belangrijker is, ze staan in contact met de chauffeur van de

bus.

Ze maken aan de chauffeur duidelijk wat hun wensen zijn en brengen ze ook

ieder hun eigen kwaliteiten naar voren.

De chauffeur heeft de eindbeslissing. In de gezonde situatie komen alle

passagiers aan de beurt en wordt hun verhaal gehoord.

Dominante en verstoten delen.

In een "ongezonde" situatie zijn bepaalde delen of erg dominant aanwezig

(een primair deel van jezelf) of worden ze juist genegeerd (verstoten deel

van jezelf).

Bij veel mensen is bv. de drammer dominant, dit is het deel dat altijd maar

doorgaat en nooit uit kan rusten. Bij iemand met een dominante drammer

zou het kunnen dat dit deel op een bepaald moment naar voren stormt

in de bus en de chauffeur uit zijn stoel sleurt, zelf achter het stuur gaat

zitten en de bus gaat besturen.

Dan "leef" je dus vaak je drammer.

Het gevolg hiervan kan zijn dat je overspannen raakt, een burn out krijgt of

bv ME ontwikkeld.

Verstoten delen daarentegen leef je juist nooit waardoor je ook geen

gebruik kan maken van de kwaliteiten van dat deel  (bv. De kwaliteit van

kunnen relaxen).

In een sessie ga je dus verschillende kanten in jezelf ervaren en aan het

woord laten.

Hierdoor wordt duidelijk hoe zo'n deel ontstaan is en wat de kwaliteiten en

valkuilen ervan zijn.

Daarnaast ervaar je wat de dynamiek is van het patroon waar je in zit en welke pijnpunten er meespelen. Ook verstoten delen, waar je zelf niet

zomaar in kunt komen, kun je onder begeleiding in een sessie ervaren.

Als je eenmaal contact gemaakt hebt met zo'n onbekend deel in jou kun

je er daarna ook steeds makkelijker gebruik van maken buiten een sessie.

Naar Top

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve

gedragstherapie ontwikkeld door Albert Ellis (1913).

Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het denken

(gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etc.) het gevoel controleert.

Deze methode wordt ook wel realistisch denken genoemd.

De wijze waarop iemand tegen allerlei zaken aankijkt heeft zich gedurende

zijn gehele leven langzaam ontwikkeld.

Hij wordt als het ware gevoed met allerlei opvattingen, ideeën, normen,

Waarden, (voor)oordelen, etcetera. Gedachten roepen bepaalde gevoelens

op, die weer een bepaalde handeling tot gevolg hebben.

Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen,

dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen vaak moeilijkheden

en problemen veroorzaken.

Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te

corrigeren, wat een heel bevrijdende werking heeft.

Naar Top

Ieder mens heeft natuurlijk zijn/haar kwaliteiten. Toch is het vaak lastig om

ze bij jezelf te benoemen en herkennen en dat is eigenlijk ook heel logisch.

Een echte kwaliteit die je hebt is voor jezelf vaak zo gewoon en

vanzelfsprekend dat je niet het gevoel hebt dat dit een kwaliteit is.

Vaak zie je ze wel bij anderen maar niet bij jezelf.

Het kernkwadrant is een hulpmiddel om hier meer zicht en grip op te krijgen.

Soms is de ingang je kwaliteit en soms kom je erachter via bijvoorbeeld je

allergie.

Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor passieve mensen, dan zou het zo

maar kunnen dat je kwaliteit daadkracht is.

Teveel daadkracht kan soms drammerig worden (je valkuil) en je uitdaging

zou dan geduld kunnen zijn.

De onderstaande hulpvragen kunnen je helpen om voor jezelf een aantal

kernkwadranten samen te stellen.

De hulpvragen:

Kwaliteit: • Wat ik in anderen aanmoedig • Wat anderen in mij waarderen •

 Wat jij in jezelf gewoon vindt

Valkuil: • Wat anderen mij verwijten • Wat ik geneigd ben te rechtvaardigen •

 Wat ik bereid ben bij anderen door de vingers te zien

Uitdaging: • Wat ik in mijzelf mis • Wat anderen mij  toewensen •

 Wat ik in anderen bewonder

Allergie: • Wat ik in anderen minacht  • Wat ik in mijzelf zou verafschuwen •

 Wat anderen mij aanraden te relativeren

De grondlegger van kernkwadranten is Daniël Ofman

Naar Top

methode voor trauma verwerking en verwerking van PTSS.

Het is een methode, om de traumatisch opgeslagen herinnering te

verzwakken.

Het is een gebleken effectieve behandelingsmethode, die de cliënt niet

zwaar belast.

De afgelopen jaren hebben diverse studies aangetoond, dat behandeling met

de methode EMDR een van de meest effectieve behandelingsmethode is,

zowel bij jong als oud.

En effectiever dan medicijngebruik.

Inmiddels wordt deze methode ook veel gebruikt door psychologen,

en wordt erkend door diverse beroepsverenigingen

Naar Top

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en

gesprekstherapie.

Het is een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal

staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over

gebeurtenissen.


Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste

behandelvormen in Nederland.

Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden

en de toekomst is gericht.

Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de Life Coach dient u te

ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan.

Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk

komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.


Wat is cognitieve therapie?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen

zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon

bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet.

Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt

een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen.

Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag

veranderen. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad

mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet

mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor.

Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren om

gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de

eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens

verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de

therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.


Wat is gedragstherapie?

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal.

Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand

zich voelt. Als u uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal de angst vaak

eerder sterken worden dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij

zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist

geïrriteerd worden.

Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het

slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.


Binnen gedragstherapie brengen Coach en cliënt eerst het problematische

gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart.

Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende

gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden.

Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.


Hoe ziet de cognitieve gedragstherapie er inhoudelijk eruit?

Cognitieve gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op

het verleden van de cliënt.

Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door allerhande

Huiswerk komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander,

positiever, gedrag. Het is gebleken dat het veranderen van gedrag en het

veranderen van gedachten goed samen kunnen gaan.


Een cognitief gedragscoach heeft het vaak met de cliënt over moeilijke

situaties en hoe de cliënt zich daarin gedraagt. Ook wil de Life Coach graag

weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt.

Voor een deel is dat praten. In andere sessies wordt de cliënt

gestimuleerd om bij zichzelf te onderzoeken wat hij voelt of wat hij wil.

Naar Top

De Logische Niveaus maken het makkelijker om je doelen te bereiken en

gewenste veranderingen op bijvoorbeeld niveau van gedrag, overtuigingen,

identiteit of spiritualiteit te formuleren.

Principe van het NLP-model

Het NLP-model van Logische Niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson

en uitgewerkt door Robert Dilts en bestaat uit 6 niveaus.

Iedereen leeft tegelijkertijd op de 6 niveaus (bewust of onbewust).

Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau doorwerken op de

onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend).

Een verandering op het niveau “overtuigingen” resulteert in veranderingen

op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van

“gedrag” alleen resulteert in veranderingen op het niveau “omgeving”.

Veranderingen op lagere niveaus kunnen soms veranderingen op hogere

niveaus teweegbrengen. Je kunt het model op allerlei situaties loslaten.

Naar Top

          

De Karakterscan © is een persoonlijkheidstest, die inzicht geeft in de

verschillende levensgebieden.

Daarin wordt de score aangegeven op maar liefst 12 karakteristieke

eigenschappen.

In de Karakterscan ©  combineren we je persoonlijkheid met de

gedragsvoorkeur.

Dit levert een unieke uitslag op, waarin belemmerende overtuigingen,

valkuilen, sterktes en groeimogelijkheden tot uiting komen.

Wanneer je onder druk komt te staan (uit je comfort zone), grijp je

automatisch terug op jouw kernwaardes.

Uniek in deze Karakterscan © is de combinatie tussen overtuigingen en gedrag.

Hierin liggen de belemmeringen en leermogelijkheden.

Naar Top

De DISC Persoonlijke Stijl Analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen

mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen?

Hoe gaat u om met bepaalde situaties onder druk?

Wat is uw stijl van communiceren? Wat zijn uw onbewuste drijfveren?

Dit rapport analyseert uw natuurlijke gedragsstijl.


DISC Persoonlijke Stijl Analyse

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld

door Dr. William Moulton Marston.

Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele

temperamenten.

Ook al laten we alle vier temperamenten zien in ons gedrag, één

temperament is het sterkst aanwezig (primair) in combinatie met een

ander temperament (secundair).

Deze combinatie bepaalt grote mate ons gedrag.

Vier fundamentele temperamenten

· Dominant Temperament: Extravert, taakgericht, gedreven.

Wil controle uitoefenen.

· Interactief Temperament: Extravert, mensgericht, prater.

Wil relateren met andere mensen.

· Stabiel Temperament: Introvert, mensgericht, teamplayer.

Wil relateren met andere   mensen.

· Consciëntieus Temperament: Introvert, taakgericht, analytisch.

Wil controle uitoefenen.

Naar Top