Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland Blog artikelen

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken

PBL-Coaching & Training

        06 - 53 61 57 32

           info@pblcoaching.nl

U wordt doorgeschakeld

naar de nieuwe website

pbl-coaching.nl

Methodes, inzetbaar door de Personal Life Coach

Als Certified Personal Life Coach beheers ik diverse methodes, die tijdens coaching ingezet kunnen worden.

Die brede inzetbaarheid, maakt Personal LifeCoaching zo mooi en effectief.

Uiteraard is niet elke methode voor iedereen en in elke situatie geschikt of van toepassing.


Korte uitleg van enkele inzetbare methodes:

Kies hieronder de methode:Body Drum Release is een methode waarbij de Life Coach afwisselend trommelt op de linker

en rechterkant van het lichaam van de cliënt.

Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen, worden de hersenhelften bilateraal gestimuleerd er

ontstaat een verruimd bewustzijn.

Tevens komt de cliënt beter in contact met zijn gevoel en wordt de intuïtie en creativiteit

geprikkeld.

Er wordt voornamelijk op schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, rug, armen,

handen, benen of voeten.

Body Drum Release brengt een krachtig bilateraal proces op gang. Door afwisselend

trommelen gaan veel zenuw prikkels over en weer tussen de beide hersenhelften.

Het effect van BDR is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de REM-fase

(Rapid Eye Movements) tijdens het dromen.

De REM-slaap is voor iedereen nodig om de spanningen van het dagelijks leven te verwerken

en een plekje te geven in de hersenen.

Als we te weinig slapen en dromen, worden we erg gespannen.

BDR bootst de REM-fase na: cliënt is net als bij dromen bezig met verwerken en integreren

van emotie.

Naar Top

Volgens de opvattingen van Voice Dialogue methode zijn er verschillende deelpersoonlijkheden

in ieder mens aanwezig. Ik zelf noem het liever “verschillende kanten in jezelf”

Iedereen heeft een rationele en een emotionele kant, een verzorgende en ontvangende kant,

een kwetsbare en een krachtige kant enzovoort.

Afhankelijk van je vroegere ervaringen (wat er werd beloond en wat er werd bestraft) is de

ene kant sterker ontwikkeld dan de andere en heb je sommige kanten verstoten.

Dit heeft als gevolg dat je niet van al je potentiële kwaliteiten gebruik kunt maken en dat je

in sommige gevallen tegen problemen oploopt.

Ter verduidelijking: Vanuit Voice Dialogue kun je je totale persoonlijkheid met een autobus

vergelijken. De chauffeur van deze bus is dan je ego.

Dat deel van jou dat bewuste keuzes maakt. Natuurlijk zijn er ook passagiers in de bus.

Deze passagiers zijn de verschillende delen of kanten in jou.

Je kunt ze herkennen aan de stemmen die je hoort in je hoofd ("je doet het niet goed"

(criticus), "dit kan beter" (perfectionist), "je moet aardig zijn voor iedereen" (pleaser) enz).

In een gezonde situatie hebben de passagiers onderling vaak contact of kennen ze elkaar.

En wat nog veel belangrijker is, ze staan in contact met de chauffeur van de bus.

Ze maken aan de chauffeur duidelijk wat hun wensen zijn en brengen ze ook ieder hun eigen

kwaliteiten naar voren.

De chauffeur heeft de eindbeslissing. In de gezonde situatie komen alle passagiers aan de

beurt en wordt hun verhaal gehoord.

Dominante en verstoten delen.

In een "ongezonde" situatie zijn bepaalde delen of erg dominant aanwezig (een primair deel

van jezelf) of worden ze juist genegeerd (verstoten deel van jezelf).

Bij veel mensen is bv. de drammer dominant, dit is het deel dat altijd maar doorgaat en nooit

uit kan rusten. Bij iemand met een dominante drammer zou het kunnen dat dit deel op een

bepaald moment naar voren stormt in de bus en de chauffeur uit zijn stoel sleurt, zelf achter

het stuur gaat zitten en de bus gaat besturen.

Dan "leef" je dus vaak je drammer. Het gevolg hiervan kan zijn dat je overspannen raakt,

een burn out krijgt of bv ME ontwikkeld.

Verstoten delen daarentegen leef je juist nooit waardoor je ook geen gebruik kan maken van

de kwaliteiten van dat deel  (bv. De kwaliteit van kunnen relaxen).

In een sessie ga je dus verschillende kanten in jezelf ervaren en aan het woord laten.

Hierdoor wordt duidelijk hoe zo'n deel ontstaan is en wat de kwaliteiten en valkuilen ervan zijn.

Daarnaast ervaar je wat de dynamiek is van het patroon waar je in zit en welke pijnpunten er

meespelen. Ook verstoten delen, waar je zelf niet zomaar in kunt komen, kun je onder

begeleiding in een sessie ervaren. Als je eenmaal contact gemaakt hebt met zo'n onbekend

deel in jou kun je er daarna ook steeds makkelijker gebruik van maken buiten een sessie.

Naar Top

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld

door Albert Ellis (1913). Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het denken

(gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etc.) het gevoel controleert.

Deze methode wordt ook wel realistisch denken genoemd. De wijze waarop iemand tegen

allerlei zaken aankijkt heeft zich gedurende zijn gehele leven langzaam ontwikkeld.

Hij wordt als het ware gevoed met allerlei opvattingen, ideeën, normen, waarden,

(voor)oordelen, etcetera. Gedachten roepen bepaalde gevoelens op, die weer een bepaalde

handeling tot gevolg hebben. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen,

dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen vaak moeilijkheden en problemen

 veroorzaken. Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren,

wat een heel bevrijdende werking heeft.

Naar Top

Ieder mens heeft natuurlijk zijn/haar kwaliteiten. Toch is het vaak lastig om ze bij jezelf te

benoemen en herkennen en dat is eigenlijk ook heel logisch. Een echte kwaliteit die je hebt is

voor jezelf vaak zo gewoon en vanzelfsprekend dat je niet het gevoel hebt dat dit een

kwaliteit is. Vaak zie je ze wel bij anderen maar niet bij jezelf.

Het kernkwadrant is een hulpmiddel om hier meer zicht en grip op te krijgen.

Soms is de ingang je kwaliteit en soms kom je erachter via bijvoorbeeld je allergie.

Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor passieve mensen, dan zou het zo maar kunnen

dat je kwaliteit daadkracht is. Teveel daadkracht kan soms drammerig worden (je valkuil)

en je uitdaging zou dan geduld kunnen zijn.

De onderstaande hulpvragen kunnen je helpen om voor jezelf een aantal kernkwadranten

samen te stellen.

De hulpvragen:

Kwaliteit: • Wat ik in anderen aanmoedig • Wat anderen in mij waarderen • Wat jij in jezelf

gewoon vindt

Valkuil: • Wat anderen mij verwijten • Wat ik geneigd ben te rechtvaardigen • Wat ik bereid

ben bij anderen door de vingers te zien

Uitdaging: • Wat ik in mijzelf mis • Wat anderen mij  toewensen • Wat ik in anderen bewonder

Allergie: • Wat ik in anderen minacht  • Wat ik in mijzelf zou verafschuwen • Wat anderen mij

aanraden te relativeren

De grondlegger van kernkwadranten is Daniël Ofman

Naar Top

methode voor trauma verwerking en verwerking van PTSS.

Het is een methode, om de traumatisch opgeslagen herinnering te verzwakken.

Het is een gebleken effectieve behandelingsmethode, die de cliënt niet zwaar belast.

De afgelopen jaren hebben diverse studies aangetoond, dat behandeling met de methode

EMDR een van de meest effectieve behandelingsmethode is, zowel bij jong als oud.

En effectiever dan medicijngebruik.

Inmiddels wordt deze methode ook veel gebruikt door psychologen, en wordt erkend door

diverse beroepsverenigingen

Naar Top

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie.

Het is een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten,

fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.


Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland.

Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is

gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de Life Coach dient u te

ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in

het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.


Wat is cognitieve therapie?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een

mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril'

waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt

een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve

gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Depressieve mensen bekijken

bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet

mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Door deze

'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren

komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve

gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik

van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.


Wat is gedragstherapie?

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt

namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als u uit angst bepaalde zaken uit de weg

gaat, zal de angst vaak eerder sterken worden dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij

zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden.

Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden

 van zijn eigen impulsiviteit.


Binnen gedragstherapie brengen Coach en cliënt eerst het problematische gedrag en de

omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op

zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden.

Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.


Hoe ziet de cognitieve gedragstherapie er inhoudelijk eruit?

Cognitieve gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van

de cliënt. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door allerhande huiswerk

komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag. Het is gebleken

dat het veranderen van gedrag en het veranderen van gedachten goed samen kunnen gaan.


Een cognitief gedragscoach heeft het vaak met de cliënt over moeilijke situaties en hoe de

cliënt zich daarin gedraagt. Ook wil de Life Coach graag weten hoe de cliënt over dergelijke

moeilijke situaties denkt. Voor een deel is dat praten. In andere sessies wordt de cliënt

gestimuleerd om bij zichzelf te onderzoeken wat hij voelt of wat hij wil.

Naar Top

De Karakterscan © is een persoonlijkheidstest, die inzicht geeft in de verschillende

levensgebieden.

Daarin wordt de score aangegeven op maar liefst 12 karakteristieke eigenschappen.

In de Karakterscan ©  combineren we je persoonlijkheid met de gedragsvoorkeur.

Dit levert een unieke uitslag op, waarin belemmerende overtuigingen, valkuilen, sterktes en

groeimogelijkheden tot uiting komen.

Wanneer je onder druk komt te staan (uit je comfort zone), grijp je automatisch terug op

jouw kernwaardes.

Uniek in deze Karakterscan © is de combinatie tussen overtuigingen en gedrag.

Hierin liggen de belemmeringen en leermogelijkheden.

Naar Top

De DISC Persoonlijke Stijl Analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen mensen, maar

vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe gaat u om met bepaalde

situaties onder druk?

Wat is uw stijl van communiceren? Wat zijn uw onbewuste drijfveren?

Dit rapport analyseert uw natuurlijke gedragsstijl.


DISC Persoonlijke Stijl Analyse

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld door Dr.

William Moulton Marston.

Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten.

Ook al laten we alle vier temperamenten zien in ons gedrag, één temperament is het sterkst

aanwezig (primair) in combinatie met een ander temperament (secundair).

Deze combinatie bepaalt grote mate ons gedrag.

Vier fundamentele temperamenten

· Dominant Temperament: Extravert, taakgericht, gedreven. Wil controle uitoefenen.

· Interactief Temperament: Extravert, mensgericht, prater. Wil relateren met andere mensen.

· Stabiel Temperament: Introvert, mensgericht, teamplayer. Wil relateren met andere

  mensen.

· Consciëntieus Temperament: Introvert, taakgericht, analytisch. Wil controle uitoefenen.

Naar Top

De Logische Niveaus maken het makkelijker om je doelen te bereiken en gewenste

veranderingen op bijvoorbeeld niveau van gedrag, overtuigingen, identiteit of spiritualiteit te

formuleren.

Principe van het NLP-model

Het NLP-model van Logische Niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson en uitgewerkt door

Robert Dilts en bestaat uit 6 niveaus. Iedereen leeft tegelijkertijd op de 6 niveaus (bewust of

onbewust). Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau doorwerken op de

onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend). Een verandering op het niveau

“overtuigingen” resulteert in veranderingen op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een

verandering op het niveau van “gedrag” alleen resulteert in veranderingen op het niveau

“omgeving”.

Veranderingen op lagere niveaus kunnen soms veranderingen op hogere niveaus

teweegbrengen. Je kunt het model op allerlei situaties loslaten.

Naar Top

          

Informatie


Body Drum ReleaseVoice DialoqueEMDRKernkwadrantenRational Emotive Therapy (RET)Cognitieve GedragsTherapieKarakterScanDISC gedragsstijlLogische niveau’s Bateson


                                                  

Klik hier            

voor actuele informatie

op de nieuwe website

pbl-coaching.nl      

                                         

                                                  

Klik hier            

voor actuele informatie

op de nieuwe website

pbl-coaching.nl