Life Coach Personal Coaching Training TeamCoach | PBL-Coaching, Arnhem - Gelderland

Personal Executive Life Coach & Trainer.

Voor zelfvertrouwen & assertiviteit,

Persoonlijk Leiderschap, TeamTraining &

TeamBuilding | PBL-Coaching & Training

Personal Life Coach

Life Coaching, cursus zelfvertrouwen en assertiviteit, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Groningen, rouw en verlies coach, Gelderland

       06 - 53 61 57 32

Blog artikelenPBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland

Beroepsverenigingen. NOBCO & EMCC

 Aansluitingsnummer: 3600

Agenda Trainingen Aanmelding Training

PBL-Coaching & Training, Arnhem - Gelderland


Fokke Noordhoffstraat 35

6823 DV Arnhem - Noord

06 - 53 61 57 32

info@pblcoaching.nl

Aanbevolen Boeken


Coaching - Training - Teambuilding - DISC consultant

Trauma verwerking en PTSS door Somatic Experience Coaching

Wat is Somatic Experience?

Somatic Experience (SE) is een psychosomatische methode voor het helen van trauma.

De methode richt zich op de effecten van trauma in ons lichaam (soma).

SE richt zich specifiek op trauma en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.

Het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit.

Het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden

Na de ervaring van een trauma kunnen we ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige

ontlading in de weg staan.

Dit kan resulteren in PTSS (post traumatische stress symptomen).

 

Voorbeelden van PTSS zijn:

• angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkige adem, overmatig alert, prikkelbaar, onrust, slapeloosheid

• depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren

• dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens

• ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk


Wat is een trauma?

Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen

die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat

op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.


De volgende categorieën worden onderscheiden:

• een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting,

  seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog, evenwicht trauma’s:

  val -/en hoofd verwonding, auto-ongeluk

• fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging

• voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties

  op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking,

  of geboorte trauma’s

• natuurrampen

• getuige zijn van trauma

• ontwikkelings trauma of emotioneel trauma zoals:

  verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van een dierbaar persoon,

  liefdeloze opvoeding


Hoe nu verder?

klik hier.…
Trauma verwerking, PTSS; Somatic Experience; PBL-Coaching Personal LifeCoach Arnhem Gelderland